Προβολή όλων των 6 αποτελεσμάτων

BIZ1

Ολόσωμη φόρμα πυροπροστασίας. EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1. EN ISO 11611 CLASS 1 AI+A2. ASTM G1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%). FABRIC CONFORMS TO NFPA 2112.

BIZ30

Παντελόνι πυροπροστασίας. EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1. EN ISO 11611 CLASS 1 AI+A2. ASTM G1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%). FABRIC CONFORMS TO NFPA 2112.

FR35

Σακάκι πυροπροστασίας. EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1. EN ISO 11611 CLASS 1 AI+A2. ΕΝ1149 -5

FR36

Παντελόνι πυροπροστασίας. EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1. EN ISO 11611 CLASS 1 AI+A2.EN 1149 -5.

FR52

Ολόσωμη φόρμα πυροπροστασίας με ανακλαστικές λωρίδες. EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1. EN ISO 11611 CLASS 2 AI+A2. EN 1149 -5.

ΒΙΖ2

Σακάκι πυροπροστασίας. EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1. EN ISO 11611 CLASS 1 AI+A2. ASTM G1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%). FABRIC CONFORMS TO NFPA 2112.