Βλέπετε 1–12 από 49 αποτελέσματα

A120

Γάντι γενικής χρήσεως, EN 420, EN 388 2003 4.1.3.1, ANSI/ISEA 105-2011. AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

A145

Γάντι ψύχους. EN 420, EN 388 2003 1.2.3.1, EN 511 Χ.1.Χ, ANSI/ISEA 105 - 2011. AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .5.

A150

Γάντι γενικής χρήσεως, EN 420, EN 388 2003 2.1.2.1, ANSI/ISEA 105-2011. AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

A197

Αντιστατικά γάντια ESD, ΕΝ 420, ΕΝ 1149-5

A210

Γάντι γενικής χρήσεως, EN 420, EN 388 2003 2.2.3.3, ANSI/ISEA 105-2011. AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

A300

Γάντι γενικής χρήσεως, EN 420, EN 388 2003 4.1.2.2, ANSI/ISEA 105-2011. AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

A320

Γάντι γενικής χρήσεως, EN 420, EN 388 2003 3.1.3.1, ANSI/ISEA 105-2011. AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

A400

Γάντια PVC πετρελαίου, ΕΝ 420, ΕΝ388

A427

Γάντι γενικής χρήσεως, EN 420, EN 388 2003 4.1.2.1, AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

A530

Γάντι ηλεκτροσυγκόλησης. EN 420, EN 388 3.1.4.4, EN 12477 TYPE A, ANSI/ISEA 105 - 2011, AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

A730

Γάντι γενικής χρήσεως, EN 420, EN 388 2003 3.1.2.1, AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

A800

Γάντι γενικής χρήσεως. CE CAT 1.