Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων

A810

Γάντι ανθεκτικό στα χημικά. EN 420, EN 388 2.0.0.1, EN 374-1 A.J.K.L, ANSI/ISEA 105 - 2011, AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .10.1

A827

Γάντι ανθεκτικό στα χημικά. EN 420, EN 388 4.5.4.2, EN 374-1 J.K.L, ANSI/ISEA 105 - 2011, AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .10.1

A835

Γάντι ανθεκτικό στα χημικά. EN 420, EN 388 4.5.4.2, EN 374-1 J.K.L, ANSI/ISEA 105 - 2011, AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .10.1

A845

Γάντι ανθεκτικό στα χημικά. EN 420, EN 388 4.5.4.2, EN 374-1 J.K.L, ANSI/ISEA 105 - 2011, AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .10.1

A880

Γάντι ανθεκτικό στα χημικά. EN 420, EN 388 4.1.2.1, EN 374-1 A.J.K.L, ANSI/ISEA 105 - 2011, AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .10.1